Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti za otroke na območju MOL za leto 2011

Zaključen: 24. 1. 2011

Datum objave: 24. 12. 2010
Rok za prijavo: 24. 1. 2011

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke

Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju Mestne občine Ljubljana, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok, karierno orientacijo, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah.
Aktivnosti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev.

SKLOP B: Počitniško varstvo otrok z aktivnostmi v času šolskih počitnic

Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih programov za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. Z razpisom želimo otrokom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic: poudarek je na športno gibalnih aktivnostih, razvijanja ustvarjalnosti (aktivna udeležba v delavnicah), zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

V okviru Sklopa B so zagotovljena sredstva za izvedbo 4 urnega dnevnega programa za organizirane ustvarjalne, športne, kreativne in ostale delavnice za otroke od 1. – 9. razreda osnovne šole ter sredstva za izvedbo 9 urnega dnevnega programa organiziranega celodnevnega počitniškega varstva za otroke od 1. – 5. razreda osnovne šole v času šolskih počitnic. Sredstva se namenjajo sorazmerno z dolžino šolskih počitnic (delovnih dni) in število ur programa (4 in 9 urni program).

Počitniško varstvo otrok in aktivnosti v času šolskih počitnic so:

1. Poletne počitnice – namenjeno je 43.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
2. Jesenske počitnice – namenjeno je 7.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B
3. Zimske počitnice – namenjeno je 7.000 € od skupne višine sredstev na Sklopu B


SKLOP C: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja

Predmet tega sklopa je sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali projekte:
a) znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnike s področja naravoslovja,
b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca.

SKLOP D: Organizacija občasnega varovanja otrok na domu

Predmet sofinanciranja tega sklopa je sofinanciranje organizacij občasnega varovanja otrok na domu v MOL, ki jo bodo izvajale neprofitne organizacije v MOL. Organizacija varstva otrok je namenjena predšolskim in osnovnošolskim otrokom v MOL.
V okviru tega sklopa bomo sofinancirali organizacijo občasnega varstva otrok na domu, ki bo zagotavljala zlasti popoldansko in večerno, izjemoma tudi dopoldansko varstvo otrok v MOL.
 

Obrazci

Razpisne datoteke