Javni razpis za sofinanciranje projektov / programov v MOL za leto 2009 in/ali za leta od 2009 do 2011 s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 7. 11. 2008 , odpiranje prijav: 7. 11. 2008

Datum objave: 3. 10. 2008
Rok za prijavo: 7. 11. 2008
Odpiranje prijav: 7. 11. 2008

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov/programov za leto 2009 ali 2009/2011 s področja preprečevanja zasvojenosti in zlorabe drog v MOL v okviru sklopov:

 

Sklop A: »Vzgojni cilji«

  • Projekti/programi za vzpodbujanje pozitivnega in socialno odgovornega odnosa otrok in mladostnikov do sebe in do okolja, ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine ali razrede v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah;
  • Projekti/ programi za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redno šolanje in imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah in so naravnani na preprečevanje zasvojenosti;
  • Projekti/programi za otroke in mladostnike, naravnani k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov in so namenjeni preprečevanju zasvojenosti.
  • Projekti/programi za celostno preventivo na področju preprečevanja zasvojenosti in nasilja za celotne oddelke otrok, in mladostnikov ter njihove starše in učitelje.

 

Sklop B: »Šola za starše«

  • Pogovorna srečanja za starše otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov.

 

Sklop C: »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovni šoli«

  • Izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih odnosov med učitelji, starši in učenci.

 

Sklop D: »Terensko delo«

  • Reintegracijski projekti/programi,
  • Projekti za pomoč mladim, ki eksperimentirajo z drogo in se želijo vključiti v programe ob rednem šolanju.

 

Obrazci