Javni razpis za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2007 in/ali za leta od 2007 do 2009 s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 7. 5. 2007 , odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Datum objave: 6. 4. 2007
Rok za prijavo: 7. 5. 2007
Odpiranje prijav: 7. 5. 2007

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

  1. Seznam razpisne dokumentacije
  2. Povzetek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2007 ali od leta 2007do leta 2009 s področja preprečevanja zasvojenosti z navedbo posebnega pogoja
  3. Prijavni obrazec na javni razpis
  4. Merila za izbor
  5. Vzorec pogodbe za leto 2007
  6. Vzorec pogodbe za obdobje 2007 – 2009
  7. Obrazec za fazno poročilo
  8. Obrazec za letno evalvacijo
  9. Zahtevek za izplačilo

Obrazci