16. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 19. 10. 2020 / 15:30

ObvestiloGlasovanje, da seja poteka brez navzočnosti občanov

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 15. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. a) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
  b) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama
  c) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena
  č) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat
  d) Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Miškolin

 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora GR-49

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. Predlog Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 8. a) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Kinodvor za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  b) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Pionirski dom – Center za kulturo mladih za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (UMIK)
  c) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  d) Predlog Sklepa o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana za leto 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

 9. Predlog Sklepa o nezaželenem zbiranju paravojaških milic in nacionalističnih organizacij v Mestni občini Ljubljana

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik