25. seja Mestnega sveta MOL

Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 2. 3. 2009 / 15:30

Dnevni red

 1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 2. Poročilo župana

 3. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Sprejeti sklepi

 4. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1100/20 in parc. št. 1100/18, obe k. o. Stožice

 5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1038/9, k .o. Bizovik

 6. Predlog Sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam Statuta Gasilske brigade Ljubljana

 7. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika DEOS, d. d. za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejših

 8. Predlog Sklepa o soglasju k nameri ponudnika Socialno varstvenega zavoda Vitadom za opravljanje storitve institucionalnega varstva starejših

 9. Izčlenitev Službe primestni potniški promet iz JAVNEGA PODJETJA LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. z ustanovitvijo nove družbe BUS d.o.o. in prodaja družbe BUS d.o.o.

 10. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (predlog za razširitev dnevnega reda)

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

 11. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dela območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna in BR 6/1 Stare Črnuče (predlog za razširitev dnevnega reda)

Sprejeti dnevni red

Razširitev dnevnega reda

Zapisnik