ponedeljek, 18. 9. 2023

Zbiramo pobude za spremembe OPN MOL

Na Mestni občini Ljubljana zbiramo pobude za pete spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del. Zbiranje poteka od 18. septembra do 5. novembra 2023.

Na podlagi sprejemljivih pobud, oddanih v razpisanem roku, bomo pripravili dopolnjeni osnutek petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter skupaj z njim na javni razgrnitvi objavili obrazložena stališča do pobud na spletni strani MOL.

V času javne razgrnitve bomo zbrali pripombe na razgrnjene vsebine, jih preučili in smiselno vključili v predlog petih sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, ki ga bo nato obravnaval Mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Več o zbiranju pobud za spremembe OPN MOL

Preberite tudi: