Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja mladinskih aktivnosti

Zaključen: 4. 12. 2009 , odpiranje prijav: 8. 12. 2009

Datum objave: 30. 10. 2009
Rok za prijavo: 4. 12. 2009
Odpiranje prijav: 8. 12. 2009

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 • Seznam razpisne dokumentacije
 • Javni razpis - besedilo
 • Merila za izbor vlog za vse sklope
 • Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti
  - Prijavni obrazec
  - Delno poročilo
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladinskega projekta v MOL za leto 2010
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju lokalnega mladinskega programa v MOL za obdobje od 2010 do 2012
 • Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti
  - Prijavni obrazec
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladinske mednarodne aktivnosti za leto 2010
 • Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
  - Prijavni obrazec
  - Delno poročilo
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL za leto 2010
 • Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
  - Prijavni obrazec
  - Delno poročilo
  - Končno poročilo
  - Vzorec pogodbe o sofinanciranju sekundarnega preventivnega programa za mlade za leto 2010

Obrazci

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa