EU projekti SRPI

 • logo projekta

  Projekt APPLAUSE

  Projekt je naslavljal nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. 

 • 20210127 golovec nrovan 149

  URBforDAN - upravljanje z gozdovi

  V projektu URBforDAN – Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih smo izvajali ukrepe in razvijali pristope za še bolj učinkovito upravljanje z mestnimi gozdovi in njihovo zaščito.

 • klinko kavalir

  Projekt TRIBUTE

  V okviru projekta TRIBUTE izvajamo pilotni projekt storitve brezplačnega prevoza na klic na območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta Ljubljana, s čimer želimo zlasti starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam omogočiti lažji dostop do klinik na tem območju. 

 • čebela med letom

  BeePathNet - Čebelja pot

  Namen projekta BeePathNet sta nadgradnja in prenos koncepta, rešitev in rezultatov čebelje poti iz Ljubljane v druga mesta EU. Od leta 2021 širimo mrežo Čebeljih poti na štiri nova mesta v EU v projektu BeePathNet Reloaded.

 • čebelar pred čebelnjaki

  BeePathNet Reloaded

  Projekt BeePathNet Reloaded širi znanje o urbanem čebelarstvu v štiri nova EU mesta, ki so dokazala svojo okolju prijazno naravnanost in bi rada poudarila svojo zavezo k ustvarjanju opraševalcem prijaznega okolja.

 • logo projekta

  Projekt UnionMigrantNet

  Projekt naslavlja vključevanje državljanov tretjih držav, s poudarkom vključevanja na trg dela. Projekt si prizadeva za krepitev mreže s spodbujanjem partnerstev z lokalnimi oblastmi, ki so ključni akterji pri sprejemanju in integraciji državljanov tretjih držav.

 • senzor

  Projekt DEAS

  Projekt DEAS namerava izboljšati vrednost uporabe odprtih podatkov in povezanih odprtih podatkov za javne službe in podjetja. Osredotoča se na strateške sektorje območja Alp, kot so okolje, turizem in mobilnost. 

 • skica projekta

  Projekt PSLifestyle

  S projektom PSLifestyle bomo prebivalcem osmih držav Evrope omogočili bolj pozitiven, trajnosten in zdrav življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa.  Z vzpostavitvijo ogljičnega kalkulatorja bomo pomagali pri sprejemanju še bolj trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog.

 • logo projekta

  100 Intelligent Cities Challenge

  Intelligent Cities Challenge (ICC) je pobuda Evropske komisije, ki združuje 136 mest, ki želijo doseči družbeno odgovorno in trajnostno rast mest s pomočjo naprednih tehnologij.