14. seja Mestnega sveta MOL

Mestna hiša, Mestni trg 1, 20. 5. 2024 / 15:30

Dnevni red

 1. Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

 2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude

  Gradivo

 3. Poročilo župana

 4. Kadrovske zadeve

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 5. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost poveljniku Gasilske brigade Ljubljana za leto 2023

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora PO-327

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

 7. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2023 iz naslova povečanega obsega dela
  b) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici in namestnikoma direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za leto 2023

 8. Poročilo o izvajanju Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2020 – 2023 z usmeritvami do leta 2027 v letu 2023

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 9. a) Predlog sklepa o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev in pomočnikov direktorjev javnih zavodov s področja kulture za leto 2023
  b) Predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture: Festival Ljubljana, Javni zavod Ljubljanski grad, Mestno gledališče ljubljansko, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Živalski vrt Ljubljana, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Center Rog, Javni zavod Kinodvor in Center urbane kulture Kino Šiška za leto 2023 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
  c) Predlogi sklepov o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorjev in direktoric javnih zavodov s področja kulture: Lutkovno gledališče Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna knjižnica Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška, Pionirski dom – Center za kulturo mladih, Mednarodni grafični likovni center, Javni zavod Ljubljanski grad in Javni zavod Kinodvor iz naslova povečanega obsega dela
  d) Predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice in pomočnika direktorice Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2023
  e) Predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih za leto 2024 iz naslova povečanega obsega dela

  Gradivo

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

 10. a) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj s predlogom za hitri postopek
  b) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Karel Destovnik Kajuh s predlogom za hitri postopek
  c) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Livada s predlogom za hitri postopek
  d) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča s predlogom za hitri postopek
  e) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Polje s predlogom za hitri postopek
  f) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje Brod s predlogom za hitri postopek
  g) Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Prule s predlogom za hitri postopek

 11. a) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljic in ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2023
  b) Predlog sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljicam in ravnateljem v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Božidarja Jakca, Osnovna šola Dragomelj, Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Osnovna šola Franceta Bevka, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Ketteja in Murna, Osnovna šola Kolezija, Osnovna šola Koseze, Osnovna šola Ledina, Osnovna šola Majde Vrhovnik, Osnovna šola Martina Krpana, Osnovna šola Milana Šuštaršiča, Osnovna šola Miška Kranjca, Osnovna šola Nove Fužine, Osnovna šola Nove Jarše, Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Polje, Osnovna šola Prule, Osnovna šola Riharda Jakopiča, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Sostro, Osnovna šola Spodnja Šiška, Osnovna šola Šentvid, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Osnovna šola Toneta Čufarja, Osnovna šola Trnovo, Osnovna šola Valentina Vodnika, Osnovna šola Vič, Osnovna šola Vide Pregarc, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Zadobrova in Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana za leto 2023
  c) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici in ravnateljema v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih: glasbena šola Franca Šturma, glasbena pola Ljubljana Moste-Polje in Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – OE Glasbena šola za leto 2023
  d) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana za leto 2023
  e) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2023
  f) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost pomočniku direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani za leto 2023
  g) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za leto 2023
  h) Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani iz naslova povečanega obsega dela za leto 2024

  Gradivo

  Poročila, amandmaji in dodatni predlogi sklepov

  Glasovanje

  Sprejeti sklepi

Sprejeti dnevni red

Zapisnik