Projekt APPLAUSE

Od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev

Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Odstranjene invazivne tujerodne rastline pri nas trenutno kompostiramo ali sežigamo, s pilotnim projektom predelave v papir na polindustrijskem nivoju pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih je mogoče uporabiti tudi v druge namene.

Predlagani sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami temelji na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci Ljubljane ter treh principih delovanja:

 1. »Naredi sam«
 2. »Predelaj z nami« 
 3. »Oddaj v zbirnem centru«

Zakaj projekt Applause?

Meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana želimo olajšati samostojno prepoznavanje invazivnih tujerodnih rastlin in tega, kako jih ustrezno odstraniti in predelati v koristne izdelke (1). Če tega ne želijo narediti sami, se bodo lahko oglasili v centru ponovne uporabe, kjer jih bomo skupaj predelali na delavnicah (2), lahko pa jih bodo zgolj oddali v zbirnem centru, kjer jih bomo partnerji v projektu predelali v koristne izdelke in prodali (3).

V okviru projekta bomo preučevali možnosti za predelavo naslednjih rastlinskih vrst:

 • Amerikanski javor (Acer negundo)
 • Češki dresnik (Fallopia x bohemica)
 • Davidova budleja (Buddleja davidii)
 • Deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata)
 • Divji kostanj (Aesculus hippocastanum)
 • Japonska medvejka (Spiraea japonica)
 • Japonski dresnik (Fallopia japonica)
 • Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)
 • Lovorikovec (Prunus laurocerasus)
 • Maackovo kosteničevje (Lonicera maackii)
 • Navadna amorfa (Amorpha fruticosa)
 • Navadna mahonija (Mahonia aquifolium)
 • Navadni cigarovec (Catalpa bignonioides)
 • Octovec (Rhus typhina)
 • Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea)
 • Polegla panešplja (Cotoneaster horizontalis)
 • Robinija (Robinia pseudoacacia)
 • Sivi dren (Cornus sericea)
 • Smrdljiva ditrihovka (Dittrichia graveolens)
 • Štrboncelj, mirobolana (Prunus cerasifera)
 • Thunbergov češmin (Berberis thunbergii)
 • Topinambur (Helianthus tuberosus)
 • Trnata gledičevka (Gleditsia triacanthos)
 • Veliki pajesen (Ailanthus altissima)
 • Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera)

Applause MB 20180118 SSK 2
Partnerji projekta na delovnem srečanju v Mariboru.