Prepoznavanje rastlin

Mnoge invazivne tujerodne vrste gojimo na vrtovih, večinoma kot okrasne rastline

V Sloveniji je število tujerodnih vrst, ki jih prepoznavamo kot invazivne, iz leto v leto večje. V projektu Applause se ukvarjamo z uporabnostjo 25 vrst rastlin.

Za lažje prepoznavanje in beleženje vrst v prostoru v okviru projekta izvajamo naslednje aktivnosti:

Invazivne tujerodne rastline