Prepoznavanje rastlin

Mnoge invazivne tujerodne vrste gojimo na vrtovih, večinoma kot okrasne rastline

V Sloveniji je število tujerodnih vrst, ki jih prepoznavamo kot invazivne, iz leto v leto večje. 

V okviru projekta bomo razvili aplikacijo za samostojno prepoznavanje 25 rastlinskih vrst, posneli krajše filme o njihovih značilnostih in načinih odstranjevanja ter za 15 rastlinskih vrst izdelali tudi 3D modele.

Razširjenost rastlinskih vrst bomo ugotavljali s pomočjo analize ortofoto posnetkov in posnetkov satelita Sentinel-2, izvedli pa bomo tudi terenski popis prisotnih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti MOL.

Na območju MOL bomo v času trajanja projekta organizirali 60 prostovoljnih akcij, na katerih bodo udeleženci spoznavali problematiko invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, se najpogostejše vrste naučili prepoznavati in tudi ustrezno odstraniti.

V projekt bomo vključili tudi otroke in starejše. V času trajanja projekta bomo organizirali 70 naravoslovno-tehničnih dni za vrtce in osnovne šole. Izvedli pa bomo tudi 30 delavnic za starejše, kjer se bodo udeleženci naučili prepoznavati tujerodne rastline in kako jih predelati v koristne izdelke.