Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v mestni občini ljubljana v letu 2007

Zaključen:

Datum objave: 13. 7. 2007

Vsebina razpisne dokumentacije

 

1. Navodilo vlagateljem za prijavo na razpis

2. Razpisni obrazci:

A. Vloga 1 s prilogami:

Priloga št. 1 k vlogi 1 - izjava
Priloga št. 2 k vlogi 1 - izjava
Priloga št. 3 k vlogi 1 – izjava

B. Vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči

C. Vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči po pravilu de minimis

A. Vloga 2 s prilogama:

Priloga št. 1 k vlogi 2 - izjava
Priloga št. 2 k vlogi 2 - popis izvedenih svetovalnih storitev (tehnična podpora) v zadnjih treh letih za vsebinski sklop za katerega kandidiramo (živinoreja, sadjarstvo, podjetništvo…)

B. Vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči za izvedbo tehnične podpore v kmetijskem sektorju

A. Vloga 3 s prilogo:

Priloga št. 1 k vlogi 3 - izjava

B. Vzorec pogodbe o dodelitvi državne pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov

Obrazci