Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in Okoljskega poročila za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 1. 10. 2007 , odpiranje prijav: 2. 11. 2007

Datum objave: 1. 10. 2007
Rok za prijavo: 1. 10. 2007
Odpiranje prijav: 2. 11. 2007

Od 1. oktobra 2007 do 2. novembra 2007 se javno razgrneta dopolnjeni osnutek Strateškega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana in Okoljsko poročilo za Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana

Gradivo bo od 1. oktobra 2007 do 2. novembra 2007 javno razgrnjeno v prostorih:

 • Galerije Kresija, Stritarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana,
 • Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, 1000 Ljubljana,
 •  
 • Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova 1, 1116 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, 1101 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367, 1231 Ljubljana Črnuče,
 • Četrtne skupnosti Dravlje, Draveljska 44, 1117 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Golovec, Litijska 38, 1119 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Moste, Ob Ljubljanici 36a, 1110 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Polje, Polje 12, 1260 Ljubljana Polje,
 • Četrtne skupnosti Posavje, Dunajska 230, 1113 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, 1111 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Rudnik, Pot k ribniku 20, 1108 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Sostro, Cesta II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Šentvid, Prušnikova 106, 1210 Ljubljana Šentvid,
 • Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, 1107 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Šmarna gora, Pločanska 8, 1211 Ljubljana Šmartno,
 • Četrtne skupnosti Trnovo, Cesta dveh cesarjev 32, 1123 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska 22/a, 1102 Ljubljana,
 • Četrtne skupnosti Jarše, Kvedrova 32, 1122 Ljubljana Nove Jarše.

V prostorih Galerije Kresija bo gradivo na vpogled vsak delovni dan od 10.00 do 18.00 ure, ob sobotah od 10.00 do 14.00 ure in ob nedeljah od 10.00 do 13.00 ure, na Oddelku za urejanje prostora v poslovnem času, na sedežih četrtnih skupnostih pa v poslovnem času in ob sredah do 18.00 ure.

Javne obravnave bodo:

 • 15.10.2007 ob 18.00 uri v Dvorani MOL, Ljudski dom Šentvid, Prušnikova 99, 1210 Ljubljana Šentvid,
 • 16.10.2007 ob 18.00 uri v Dvorani MOL, Proletarska 1, 1110 Ljubljana,
 • 17.10.2007 ob 18.00 uri v Dvorani MOL, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1111 Ljubljana,
 • 18.10.2007 ob 18.00 uri v Dvorani MOL, Linhartova 13, 1113 Ljubljana,
 • 24.10.2007 ob 18.00 uri v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

Pripombe lahko posredujete na elektronski naslov: spn.mol@ljubljana.si (v rubriko "Zadeva" navedite ključne besede "Pripomba na SPN MOL" ali "Pripomba na OP MOL").

Razpisne datoteke