7. izredna seja Mestnega sveta MOL

Velika sejna dvorana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, 21. 5. 2007 / 15:30

Dnevni red

 1. Kadrovske zadeve
 2. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
 3. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
 4. Predlog Sklepa o soglasju k Spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
 5. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi plače za delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2006
 6. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost poveljnika javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana za leto 2006
 7. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v.d. direktorici ZOD za leto 2006
  b) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost v.d. direktorice Lekarna Ljubljana za leto 2006
  c) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2006
  d) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorja za pravno področje Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006
  e) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorja za ekonomsko področje Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006
  f) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost strokovni vodji Zdravstvenega doma Ljubljana za leto 2006
 8. a) Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v JZ Zdravstveni dom Ljubljana za leto 2007
  b) Predlog Sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnosti v JZ Lekarna Ljubljana za leto 2007
 9. a) Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljev vrtcev Mestne občine Ljubljana za leto 2006
  b) Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljev osnovnih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2006
  c) Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost ravnateljev glasbenih šol Mestne občine Ljubljana za leto 2006
  d) Predlog sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda Cene Štupar Centra za permanentno izobraževanje za leto 2006
 10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda OŠ Dragomelj, s predlogom za sprejem po hitrem postopku

Sprejeti dnevni red

Zapisnik