Javni razpis za sofinanciranje projektov / programov v MOL za leto 2010 in/ali za leta od 2010 do 2012 s področja preprečevanja zasvojenosti

Zaključen: 4. 12. 2009 , odpiranje prijav: 8. 12. 2009

Datum objave: 30. 10. 2009
Rok za prijavo: 4. 12. 2009
Odpiranje prijav: 8. 12. 2009

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

 • Seznam razpisne dokumentacije
 • Povzetek besedila Javnega razpisa za sofinanciranje projektov/programov v MOL za leto 2010 ali od leta 2010 do leta 2012 s področja preprečevanja zasvojenosti z navedbo posebnih pogojev
 • Prijavni obrazec na javni razpis za sklop A, B in C
 • Obrazec soglasja vrtca oz. šole
 • Merila za izbor za sklop A, B in C
 • Vzorec enoletne pogodbe za leto 2010
 • Vzorec večletne pogodbe za obdobje 2010 – 2012
 • Obrazec za fazno poročilo za sklop A, B in C
 • Obrazec za evalvacijsko poročilo za sklop A, B in C
 • Zahtevek za izplačilo kot priloga k vsakemu faznemu oz. evalvacijskemu poročilu
 • Lista prisotnosti udeležencev za sklop B in C

Obrazci

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa