Izvedba GOI del pri rekonstrukciji objekta »Ureditev Galerija Cukrarna« ter dobava in montaža pohištva in opreme

Zaključen: 14. 3. 2018 , odpiranje prijav: 14. 3. 2018

Datum objave: 20. 12. 2017
Rok za prijavo: 14. 3. 2018 do 9:00 ure
Odpiranje prijav: 14. 3. 2018 ob 11:00 uri v prostorih Mestne uprave MOL, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana

Objava na Portalu JN pod oznaka: JN010339/2017-B01.  

Razpisne datoteke