Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: ob (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 19.7.2018 ob 07:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 0,7 µg/m3
NO2 27,5 µg/m3
O3 19,95 µg/m3
Trdni delci PM10 43,569 µg/m3
Benzen
  Več Več