Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 26.9.2017 ob 01:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 26.9.2017 ob 05:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 2 µg/m3 2,75 µg/m3
NO2 21 µg/m3 16,15 µg/m3
O3 3,9 µg/m3
Trdni delci PM10 22 µg/m3 19,055 µg/m3
Benzen 3 µg/m3
  Več Več