Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 20.2.2019 ob 21:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 20.2.2019 ob 23:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 4 µg/m3 6,25 µg/m3
NO2 112 µg/m3 81,9 µg/m3
O3 4,3 µg/m3
Trdni delci PM10 93 µg/m3 78,616 µg/m3
Benzen 4 µg/m3
  Več Več