Moja Ljubljana

Kakovost zraka

Meritve opravljene: 20.2.2019 ob 22:00 (Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj.), 21.2.2019 ob 00:00 (Bežigrad, Ljubljana)

Meritev Križišče Vošnjakove u. in Tivolske c., Lj. Bežigrad, Ljubljana
SO2 4 µg/m3 6,6 µg/m3
NO2 109 µg/m3 69,45 µg/m3
O3 4,15 µg/m3
Trdni delci PM10 94 µg/m3 70,246 µg/m3
Benzen 4 µg/m3
  Več Več