Vrtički na Rakovi jelši

Kje je vrtiček?

Urejeno območje za vrtičke se nahaja v drugi fazi Parka Rakova jelša v podaljšku Barjanske ceste čez nadvoz nad AC izvoz Center v skupni površini 37.000 m2. 

Koliko vrtičkov je na območju?

Na območju je skupaj 320 vrtičkov. Vrtički so različnih velikosti od 25 do 75 m2. Opis območja: urejene lope za shranjevanje orodja, nadstrešnica nad lopami za zbiranje vode, vsak vrtiček ima svoj kompostnik. 

Koliko stane vrtiček?

Zakupnina za vrtiček znaša 0,70 EUR/m2/leto (zakupnina se plačuje letno vnaprej). V zakupnino niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika. Obratovalni stroški na območju zajemajo: redna vzdrževalna dela, odvoz smeti, čiščenje WC kabin. Delijo se proporcionalno na velikost vrtička in se plačujejo upravniku območja na podlagi izstavljenega računa.

Kako do vrtička?

Dostop do območja je možen peš, s kolesom, osebnim avtomobilom oz. mestnim avtobusom LPP št. 9 - P+R Barje je 500 m oddaljeno od vrtičkov.