Razpisi, razgrnitve in javne objave

  • Natečaj za območje urejanja Kopališče Ilirija, 2000 - 2001

    Javni anonimni enostopenjski državni natečaj za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija: 1. faza – urbanistično anketni natečaj za širše območje stičnega pasu mesta s parkom Tivoli in oblikovanje križišča pri Delavskem domu 2. faza – arhitekturni, projektni natečaj za pridobitev projektne rešitve na podlagi predloženih programov za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija

    Zaključen: 16. 3. 2001 , objava rezultatov: 17. 4. 2001

  • Natečaj za poslovno parkirno hišo Šarabon, 2000

    Javni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za pridobitev najustreznejše idejne rešitve za poslovno parkirno hišo »Šarabon« z zunanjo ureditvijo.

    Zaključen: 15. 9. 2000 , objava rezultatov: 24. 10. 2000