Razpisi, razgrnitve in javne objave

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin:  štirih (4) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1031/1 v izmeri od 27 m2 – 66 m2 (ID znak: parcela 1723 1031-1) k.o. 1723 Vič.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 25. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin:
  - vrtiček št. 20, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 118/8 v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1738 118-8) k.o. Dravlje,
  - vrtiček št. 34, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 120/1 v izmeri 97 m2 (ID znak: parcela 1738 120-1) k.o. Dravlje,

  Cena zakupa posameznega vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 16. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin: vrtiček št. 4, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 165/1 v izmeri 95 m2 (ID znak: parcela 1732 165-1) k.o. Štepanja vas.

  Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 16. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin:
  - vrtiček št. 9, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 118/8 v izmeri 107 m2 (ID znak: parcela 1738 118-8) k.o. Dravlje,
  - vrtiček št. 10, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 118/8 v izmeri 116 m2 (ID znak: parcela 1738 118/8) k.o. Dravlje,
  - vrtiček št. 36, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 120/1 v izmeri 76 m2 (ID znak: parcela 1738 120-1) k.o. Dravlje.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 27. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddajo nepremičnin: deset (10) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 49 m2 – 72 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. Ježica.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 27. 11. 2019

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin: deset (10) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 49 m2 – 72 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. Ježica.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 16. 9. 2019

 • Javna razgrnitev OPPN 251 Stanovanjska cona Zadobrova - del

  Od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del.

  Zaključen: 6. 3. 2020

 • Javna razgrnitev OPPN 391 Jurčkova zahod

  Od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod.

  Zaključen: 6. 3. 2020

 • Javna razgrnitev SD OPPN Bavarski dvor

  Od 6. 2. 2020 do 6. 3. 2020 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora.

  Zaključen: 6. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: parc. št. 3807/8 v izmeri 28 m2 k.o. 1778 Volavlje, parc. št. 3807/11 v izmeri 30 m2 k.o. 1778 Volavlje in parc. št. 3807/12 v izmeri 373 m2 k.o. 1778 Volavlje.

  Skupna cena nepremičnin je 3.359,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 26. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  MOL objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št. 2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

  Zaključen: 26. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: ID znak 1725-340-10 v izmeri 116,70 m2 in ID znak 1725-340-11 v izmeri 116,70 m2. Oba poslovna prostora v skupni izmeri 233,40 m2 na naslovu: Podhod Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor ID znak 1725-340-7 v izmeri 30,70 m2, na naslovu: Podhod Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 2. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 924/3 izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1772 924/3) k. o. 1772 Slape,

  Cena navedene nepremičnine je 2.400,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 3. 2020

 • Referent v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra: 192)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 28. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2106/90 izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1723 2106/90) k. o. 1723 Vič,

  Cena navedene nepremičnine je 4.350,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 4. 3. 2020

 • Višji svetovalec v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 130)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 29. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/14 izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1738 266/14) k. o. 1738 Dravlje,

  Cena navedene nepremičnine je 9.240,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 564/2 v izmeri 9 m2 in 564/4 v izmeri 3 m2 k. o. 1739 Zgornja Šiška, (ID znak: parcela 1739 564/2 in 564/4).

  Cena navedene nepremičnine 1.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 5. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin: vrtiček št. 13, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 164/1 v izmeri 105 m2 (ID znak: parcela 1732 164-1) k.o. Štepanja vas.

  Cena zakupa vrtička znaša 1,00 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 8. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora na naslovu Ulica stare pravde 2, v brezplačno uporabo.

  Poslovni prostor:
  - K01 v velikosti 229,20 m2 (kletni prostori)
  - P01 v velikosti 537,10 m2 (pritličje).

  Zaključen: 24. 2. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/6, k. o. 1749 Gameljne izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/6). 

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 2.460,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/7, k. o. 1749 Gameljne izmeri 96 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/7).

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 5.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/4, k. o. 1749 Gameljne izmeri 193 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/4).

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 11.580,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/5, k. o. 1749 Gameljne izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/5).

  Cena navedene nepremičnine skupaj je 2.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:

  - zemljišče parc. št. 756/2, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1753 756/2),
  - zemljišče parc. št. 754/3, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 3 m2 (ID znak: parcela 1753 754/3),
  - zemljišče parc. št. 754/4, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1753 754/4).

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Nepremičnina: en (1) vrtiček, ki se nahaja na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri 58 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 11. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Nepremičnina: en (1) vrtiček št. 73, ki se nahaja na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri 59 m2 (ID znak: parcela 1734 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 11. 3. 2020

 • Javni razpisi

  1. javni razpis za nakup stanovanj po modelu deljenega lastništva kot javno-zasebnega partnerstva;

  2. javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente;

  3. javni razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih stavbah;
   z razdelitvijo skupnih sredstev v višini 300.000,00 EUR

  Zaključen: 15. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 345/2, k. o. 1938 Mengeš, ID znak: parcela 1938 345/2, v celotni izmeri 242 m2, v solastniškem deležu prodajalca, do ¼ od celote.

  Zemljišče leži v naravi v območju prometne infrastrukture, javne ceste št. 753181, Gregčeva ulica v naselju Mengeš.

   

  Cena navedene nepremičnine je 1.633,50 brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Izgradnja Industrijske ceste v Zalogu od Ceste v Prod do Hladilniške poti

  Zaključen: 10. 3. 2020

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi sklepa o ugotovitvi javne koristi

  Od 26. 2. 2020 do 12. 3. 2020 bo javno razgrnjen sklepa o ugotovitvi javne koristi.

  Zaključen: 12. 3. 2020

 • Javna razgrnitev za lokacijsko preveritev za individualno odstopanje od PIP za objekt ŠIKA (Pošta - PLC Ljubljana)

  Od 2. 3. 2020 do 16. 3. 2020 bosta javno razgrnjena pobuda in elaborat Lokacijske preveritve za individualno odstopanje od PIP za objekt ŠIKA (PLC Ljubljana – ŠIKA).

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine, pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 345/2, k. o. 1938 Mengeš, ID znak: parcela 1938 345/2, v celotni izmeri 242 m2, v solastniškem deležu prodajalca, do ¼ od celote.

  Zemljišče leži v naravi v območju prometne infrastrukture, javne ceste št. 753181 Gregčeva ulica v naselju Mengeš.

  Cena navedene nepremičnine je 1.633,50 brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Nepremičnine: deset (10) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču parc. št. 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje (vrtičkarsko območje Rakova jelša – Barje).

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški urejanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja solastniškega deleža do 3/10 od celote nepremičnine-stanovanje na naslovu Linhartova cesta 62, Ljubljana: ID znak: del stavbe 2636-2712-2, katastrska občina 2636 Bežigrad ( stanovanje v izmeri 74,70 m2, klet v izmeri 4,40 m2 in balkon-terasa v izmeri 1,90 m2), vse v skupni izmeri 81,00 m2.

  Cena za solastniški delež do 3/10 navedene nepremičnine v izmeri 24,30 m2 je 51.049,00 EUR in ne vključuje 2% davka na promet z nepremičninami, ki ga plača prodajalec. Solastniški delež nepremičnine, ki je predmet prodaje, se proda solastniku nepremičnine (stanovanja) oziroma najugodnejšemu ponudniku.

  Zaključen: 18. 3. 2020

 • Občinski redar - pripravnik v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu – 3 delovna mesta (šifra DM: 505)

  Javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v mestni upravi.

  Zaključen: 19. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  NAMERA je preklicana.

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah.

  Zaključen: 16. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah.

  Zaključen: 25. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, zemljišč s parc. št. 2102 v izmeri 58 m2, s parc. št. 2101 v izmeri 14 m2 in s parc. št. 1010/13 v izmeri 167 m2, vsa k. o. Velika Dolina, v solastniškem deležu
  prodajalca do 12/405 od celote. Predmetna zemljišča v naravi ležijo v območju avtoceste na odseku Krška vas – Obrežje, po katerem poteka promet.

  Cena navedenih nepremičnin v solastniškem deležu prodajalca do 12/405 od celote, je 50,27 EUR, brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 26. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: 1803/10 v izmeri 70 m2 - pozidana stavbna zemljišča parc. št. 1803/10 v izmeri 70 m2, 1803/14 v izmeri 49 m2 , 1803/15 v izmeri 13 m2 , k. o. 2680 Nove Jarše, (ID znak: parcela 2680 1803/10 1803/14 1803/15).

  Cena navedene nepremičnine 15.840,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 30. 3. 2020

 • Višji svetovalec v Odseku za zdravje v Oddelku za zdravje in socialno varstvo (šifra DM: 144)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 19. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 30/775 zemljišča parc. št. 120/43, k. o. 1696 Rudnik (ID znak: parcela 1696 120/43),

  Cena navedene nepremičnine oz. solastniškega deleža je 262,50 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 31. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja poslovnega prostora v brezplačno uporabo: poslovni prostor št. K04 v skupni izmeri 39,71 m2 (ID oznaka 2636-3852-5) na naslovu Podhod pod Kržičevo ulico, 1000 Ljubljana.

  Zaključen: 31. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: parc. št. 2020/6 v izmeri 9 m2 k.o. 1723 Vič.

  Skupna cena nepremičnine je 1.350,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 31. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1025/8 v izmeri 24 m2, k. o. 1740 Spodnja Šiška, (ID znak: parcela 1740 1025/8).

  Cena navedene nepremičnine 4.224,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 4. 2020

 • Direktor / direktorica Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani

  Svet javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto.

  Zaključen: 28. 3. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora Gostilna na Gradu v najem

  Predmet oddaje je poslovni prostor za opravljanje gostinske dejavnosti na Ljubljanskem gradu, na naslovu Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, in sicer v traktu K, Gostilna na Gradu, ki predstavlja v naravi tlorisno površino v izmeri 319 m².

  Zaključen: 4. 5. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  JSS MOL objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo menjal stanovanjsko stavbo z ID št.: 1752-680 v skupni površini 110,90 m2, na naslovu Stanežiče 39a, Ljubljana-Šentvid, ki je povezana z zemljiščem z ID oznako parcele 1752 78/3 k.o. 1752 - Stanežiče, za stanovanjsko enoto s pripadajočo shrambo, ID št. 1734- 1352-102, v skupni izmeri 42,80 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 36 v Ljubljani, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe. 

  Zaključen: 5. 4. 2020

 • Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Litijska – Pesarska

  Zaključen: 8. 5. 2020

 • Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v MOL za leto 2020

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2020.

  Zaključen: 5. 3. 2020

 • Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v MOL za leto 2020

  Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah Mestne občine Ljubljana za leto 2020, ki prispevajo k promociji Ljubljane v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta. 

  Zaključen: 5. 3. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin:  treh (3) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišče parc. št. 1031/1 v izmeri od 33 m2 – 52 m2 (ID znak: parcela 1723 1031-1) k.o. 1723 Vič.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,50 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 23. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Oddaja nepremičnin: desetih (10) vrtičkov, ki se nahaja na zemljišče parc. št. 1251/1 v izmeri od 49 m2 do 69 m2 (ID znak: parcela 1734_ 1251/1) k.o. 1734 Ježica.

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški in stroški upravnika.

  Zaključen: 23. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Nepremičnine: deset (10) vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču parc. št. 1080/64 k.o. Trnovsko predmestje (vrtičkarsko območje Rakova jelša – Barje).

  Cena oddaje posameznega vrtička znaša 0,70 EUR/m2/leto. V ceni niso zajeti obratovalni stroški, stroški urejanja območja in stroški upravnika.

  Zaključen: 23. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1562/158 v izmeri 65 m2, k. o. 2706 Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1562/158).

  Cena navedene nepremičnine 12.350,00 EUR brez 22% DDV.

  Zaključen: 22. 4. 2020

 • Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2020

  Mestna občina Ljubljana razpisuje eno Župančičevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2018 do vključno marca 2020). Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana. Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

  Zaključen: 15. 5. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičninah ID znak: parcela 1723 1558/6, parcela 1723 1558/5, parcela 1723 1559/3, parcela 1723 1559/1, parcela 1723 1558/3 in parcela 1723 1560/3.

  Zaključen: 6. 5. 2020

 • Celovita prenova objekta Vrtec Miškolin enota Rjava cesta

  Zaključen: 11. 5. 2020

 • Razveljavitev javnega natečaja

  Mestna občina Ljubljana javno objavlja RAZVELJAVITEV JAVNEGA NATEČAJA za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi višji svetovalec v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 130) st. 1100-16/2020, ki je bil objavljen dne 14. 2. 2020 na spletni strani Mestne občine Ljubljana in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

  Zaključen:

 • Rekonstrukcija Kajuhove ceste v štiripasovnico na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico, vključno z obema križiščema

  Zaključen: 26. 5. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2278/1 v izmeri 142 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2278/1).

  Cena navedene nepremičnine 11.360,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 1. 6. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na vrtičkarskem območju Brod

  MOL razpisuje oddajo 97 vrtičkov v zakup v velikosti po 49 m2, na lokaciji Brod (vrtičkarsko območje je umeščeno med reko Savo in ul. Ob Savi), parc. št. 1773, 1772, 1771/1, 1771/2 vse k.o. 1753 – Vižmarje. 

  Zaključen: 20. 4. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin:
  - zemljišče parc. št. 387/4, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/4),
  - zemljišče parc. št. 387/14, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/14),
  - zemljišče parc. št. 387/15, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/15),
  - zemljišče parc. št. 387/18, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/18),

  Cena navedenih nepremičnin skupaj je 20.760,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 3. 6. 2020

 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov v Mestni občini Ljubljana za leta 2020 do 2022 s področja veteranskih organizacij

  Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni razpis za sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Mestni občini Ljubljana.

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Mestni občini Ljubljana.

  Zaključen: 1. 6. 2020

 • Rekonstrukcija Ceste na Brdo in Ceste na Bokalce z obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na odseku od Legatove do AC nadvoza

  Zaključen: 3. 6. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na vrtičkarskem območju Vižmarje – Brod

  Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 14 vrtičkov v zakup gibalno oviranim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, v velikosti po 20 m2, na lokaciji Brod, parc. št. 313/4 k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zaključen: 31. 12. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1049/10, k. o. 1733 – Bizovik, ID znak: parcela 1733 1049/10, v izmeri 24 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 2.880,00 EUR in ne vključuje 2% DPN.

   

  Zaključen: 8. 6. 2020

 • OŠ Vrhovci - 1. Faza - delna odstranitev objekta, rekonstrukcija in prizidava učilnic in vhodne avle na južnem traktu šole

  Zaključen: 30. 4. 2020

 • Višji svetovalec v Odseku za promet v Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (šifra DM: 130)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 30. 5. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin, zemljišč s parc. št. 2102 v izmeri 58 m2, s parc. št. 2101 v izmeri 14 m2 in s parc. št. 1010/13 v izmeri 167 m2, vsa k. o. Velika Dolina, v solastniškem deležu prodajalca do 12/405 od celote.

  Predmetna zemljišča v naravi ležijo v območju avtoceste na odseku Krška vas – Obrežje, po katerem poteka promet.

  Cena navedenih nepremičnin v solastniškem deležu prodajalca do 12/405 od celote, je 50,27 EUR, brez pripadajočega davka.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 194/106 v izmeri 84 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje, (ID znak: parcela 1695 194/106).

  Cena navedene nepremičnine 6.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1391/10 v izmeri 79 m2, k. o. 1759 Podgorica, (ID znak: parcela 1759 1391/10).

  Cena navedene nepremičnine 6.320,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2101/160 v izmeri 33 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2101/160).

  Cena navedene nepremičnine 5.808,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 9. 6. 2020

 • OŠ Martina Krpana - I. Faza - rušitev in prizidava trakta z učilnicami

  Zaključen: 8. 5. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 974/763, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 974/763), v izmeri 126m2.

  Cena navedene nepremičnine je 18.900,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 16. 6. 2020

 • Občinski redar v Odseku za redarstvo v Mestnem redarstvu – 2 delovni mesti (šifra DM: 196)

  Javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti v mestni upravi.

  Zaključen: 8. 6. 2020

 • Celovita prenova objekta Vrtec Viški gaj enota Zarja

  Zaključen: 15. 5. 2020

 • Podsekretar v Odseku za sodne in upravne postopke v Službi za pravne zadeve (šifra DM: 60)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 12. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnin: parc. št. 2020/6 v izmeri 9 m2 k.o. 1723 Vič.

  Skupna cena nepremičnine je 1.350,00 EUR brez davka.

  Zaključen: 22. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1075/26 v izmeri 62 m2, k. o. 1776 Lipoglav, (ID znak: parcela 1776 1075/26).

  Cena navedene nepremičnine 3.720,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 243/1098 v izmeri 37 m2, k. o. 1695 – Karlovško predmestje, ID znak: parcela 1695 243/1098.

  Cena navedene nepremičnine je 2.960,00 EUR in ne vključuje pripadajočega davka.

   

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1060/97, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 1060/97), v izmeri 6m2.

  Cena navedene nepremičnine je 720,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Mestna občina Ljubljana objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnino ID znak: parcela 1770 2729.

  Zaključen: 23. 6. 2020

 • Javno povabilo kandidatkam in kandidatom za mesto umetniškega direktorja, umetniške direktorice programa Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025

  Javno povabilo je namenjeno kandidatkam in kandidatom z mednarodnimi referencami s področja umetnosti in kulture, ki bodo zasnovali izviren in umetniško prepoznaven del programa Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK).

  Zaključen: 20. 6. 2020

 • Javno zbiranje ponudb za oddajo vrtičkov v zakup na vrtičkarskem območju Brod (vrtičkarsko območje je umeščeno med reko Savo in ul. Ob Savi)

  Mestna občina Ljubljana razpisuje oddajo 40 vrtičkov v zakup v velikosti po 49 m2, na lokaciji Brod, parc. št. 1771/1, 1773, 313/1 in 314 vse k.o. 1753 – Vižmarje.

  Zakupnina znaša: 0,70 EUR za 1 m2/leto (z besedo: sedemdeset centov za en kvadratni meter na leto)

   

   

  Zaključen: 19. 8. 2020

 • Povabilo k oddaji ponudb za evidenčno naročilo »Identifikacija podatkovnih virov v MOL IN JHL"

  Zaključen: 10. 6. 2020

 • Svetovalec v Odseku za razpolaganje z nepremičninami v Oddelku za ravnanje z nepremičninami (šifra DM: 468)

  Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi.

  Zaključen: 16. 6. 2020

 • Izgradnja SN kablovoda z EKK in kabelskimi jaški za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana

  Zaključen: 29. 6. 2020

 • OŠ Koseze - Izgradnja prizidka B

  Zaključen: 18. 6. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/17, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/17), v izmeri 93 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 10.230,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: - zemljišče parc. št. 297/18, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/18), v izmeri 73 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 8.030,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/19, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/19), v izmeri 31 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 3.410,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/20, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/20), v izmeri 30 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 3.300,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 5. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1380/9, k.o. Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1380/9), v izmeri 91 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.280,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1380/14, k.o. Vižmarje (ID znak: parcela 1753 1380/14), v izmeri 88 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.040,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1551/6, k. o. Glince (ID znak: parcela 1755 1551/6), v izmeri 85 m2.

  Cena navedene nepremičnine je 7.650,00 EUR brez 2%DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidana stavbna zemljišča parc. št. 894/246 v izmeri 99 m2 in parc.št. 894/247 v izmeri 28 m2 k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 894/246, 894/247).

  Cena navedenih nepremičnin 12.700,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 6. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 996/15 v izmeri 43 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 996/15).

  Cena navedene nepremičnine 3.440,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 7. 2020

 • Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

  Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2185/14 v izmeri 21 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2185/14).

  Cena navedene nepremičnine 1.680,00 EUR brez 2% DPN.

  Zaključen: 7. 7. 2020